TERENY ZIELONE:

Tereny zielone nie są Nam obce! Dbamy o to aby każdy metr zielonej przestrzeni był wypielęgnowany do ostatniego źdźbła trawy.

Do Naszych obowiązków należy :
🔷 koszenie oraz sianie trawników
🔷 wyrywanie chwastów,
🔷ścinanie żywopłotów,
🔷formowanie krzewów,
🔷sadzenie drzew,
🔷opryskiwanie przed owadami,
🔷grabienie liści,
🔷podlewanie zieleni.